Bouwactiviteiten

Naast onze stichting is ook de Stichting Soda in Wezep actief betrokken bij de kliniek. Deze stichting heeft alle bouwactiviteiten gecoördineerd en ter plaatse uitgevoerd, samen met vrijwilligers en plaatselijke werklieden. Zie hiervoor www.stichtingsoda.nl. Onze Stichting heeft hier een bijdrage aan kunnen leveren door aankoop van materiaal en materieel.

In 2009 is het eerste plan van de kliniek voltooid. Deze bleek bij oplevering eigenlijk al te klein. De enorme toeloop van patiënten met aandoeningen waar we niet bij kunnen helpen zijn talloos: denk maar aan staar operaties, botbreuken en acute blinde darmontsteking, Maar ook een tandarts zou veel kunnen betekenen. Hier zijn nieuwe ruimten voor nodig om in te kunnen werken.

Mozambique 163Hierin is inmiddels voorzien door twee kleine gebouwtjes in de stijl van het ziekenhuis ernaast te bouwen.

Ook de vrijwillige helpers hebben onderdak nodig. Hiervoor is een bestaand huis aangekocht. Dat huis was niet geïsoleerd en er is een verdieping bovenop geplaatst zodat er meer ruimte beschikbaar is.

Alle stenen die je daarvoor gebruikt worden één voor één gebakken. Zonder geld lukt het ons evenmin om daaraan mee te helpen.