Nieuwsbrief 10 (dec 2011)

Wat we ontvangen uit harten van mensen komt uit de grote portemonnee van God”

Algemeen

Mozambique 040Ook het jaar 2011 reisden wij, vanwege eigen gezondheid niet naar Mozambique. Het werk ter plekke groeide echter door!! Er werden twee kindjes geboren, bij de medewerkers;  er werd gebouwd en verbouwd, nieuwe werkkrachten aangetrokken, die tegelijk zorgen voor vertolking vanuit de Shopi en Shangaan stamtalen. Tegelijkertijd was er tijd voor het aanleren van plaatselijke werkers hoe ze horen schoon te maken, eenvoudige hand- en spandiensten verrichten bij de kliniek en alle werkzaamheden daarbij. Verder bleef het opgezette werk in en om de kliniek  toenemen.  Dagelijks vroegen er meer patiënten om hulp en zijn er dus meer medicijnen nodig.  Met name de ziekte malaria is nog telkens niet te keren. Doordat de moeders in een bepaald stadium bij malaria eerder medicijnen krijgen lijkt het alsof daardoor de resistentie tegen medicatie afneemt. We merken dat steeds jonger baby’s getroffen worden door malaria. Was het vroeger aannemelijk dat een baby onder de 6 maanden geen malaria zou krijgen, nu komen er zelfs baby’s van 4 maanden en nóg  jonger, soms 2 maanden oud de kliniek bezoeken. Zonder medicatie zullen ze het er vast niet levend af brengen!

Medewerker

Terwijl de eerste helper Jan uit Zuid Afrika in 2010 trouwde met zijn Nederlandse Eefke, was  intussen onze tolk Mariam in het huwelijk getreden met d´r Mozambiquaanse man. In beide gezinnen raakten de vrouwen zwanger. Er kwamen twee gezonde kinderen ter wereld. Eentje in Inhambane (M) en het dochtertje Amy in Rotterdam (N.)  Intussen gaat het goed met iedereen en leven/spelen ze samen in Závora. Geweldig om te zien hoe een nieuwe generatie weer aanvult waar het begonnen werk -met langzaamaan ouder wordende mensen- startte. Ook zijn er geregeld vrijwilligers uit diverse delen van de wereld die meehelpen. Soms voor korte tijd, een volgende weer langer. Zo was er deze zomer een jonge verpleegkundige uit Groningen die er een paar weken werkte, Het gaf  veel stof tot nadenken. Uit Zuid Afrika komen ook dikwijls helpers om de medische ‘staf’ te versterken voor een poos. Sinds oktober 2011 is er een Duitse vroedvrouw neergestreken die besloot zich voorlopig te vestigen in Závora, zodat er nu naast het artsenwerk in een unit ook de verloskundige zorg gewaarborgd  is. Uiteraard werd dit eerder net zo kwiek door dr. Paul gedaan!

Uit de woonomgeving in Nederland komen er geregeld mensen die voor een paar weken komen om te helpen bij het zoeken naar waterbronnen en het slaan van putten in de omgeving. Dit is een geweldige vooruitgang. Het kan stevig bijdragen aan de behoefte van  mensen in de dorpen rondom en draagt bij aan de zo nodige hygiëne. In plaats van te moeten wonen en werken in strooien hutjes, wordt er nu gewerkt aan stenen huisjes waar een beter beschut, comfortabeler verblijf ontstaat.

Praktijk

Mozambique 039Onze arts  dr. Paul blijft steeds langer periodes in Závora en kan  duidelijk minder gemist worden! Patiënten die hij behandeld komen frequenter langs. Het aantal  zwangere vrouwen neemt toe en weten de weg nu goed te vinden. Prenataal en postnataal onderzoek komt op gang. Vrouwen vinden het zelf ook prettig dat er zorg rondom hun zwangerschap is ontstaan Tegelijk wordt ze geleerd hoe ze zichzelf beter kunnen verzorgen maar vooral de kind- en babyzorg vindt vorm . Er ontstaat zo zuigelingenzorg alias consultatiebureau. Daarnaast proberen we een registratiesysteem op te zetten waarin soorten ziekten van patiënten, ongelukken of  kwalen die zich voordoen worden vastgelegd. In de tropen komen immers andere ziekten voor dan bij ons. Verder staan we eigenlijk nog maar aan het begin van aidsvoorlichting. Deze wordt gegeven zowel aan het mannelijk als vrouwelijk geslacht. Desondanks neemt het aantal hiv geïnfecteerde patiënten toe. Nu bestaat daar tegenwoordig een medicatiemogelijkheid toe,  maar: voorkomen is altijd beter dan genezen! De mannen die nog steeds denken dat een tweede vrouw ‘normaal’ is en het bovendien gemakkelijk vinden dat er extra kinderen zijn om voor je eigen oude dag te zorgen komt vaak voor. Ook schromen ze evenmin hun eigen vrouw weg te sturen als ze er ‘zat’ van zijn. Van de nieuwe vrouw wordt verwacht dat zij de achterblijvende kids verzorgd en grootbrengt. Eigen gevoelens en verdriet bij kinderen? Hoezo? Alle mannen doen dit immers dus lijkt het normaal. Er is sowieso veel ‘opvoeding’ nodig in dit gebied. Eigenlijk in heel de wereld! Het is maar goed dat God er is!

Ongeval

Evenals wij dagelijks ongelukken meemaken gebeurt dat ook daar, al gebeurt het op een andere manier. Bijvoorbeeld kortgeleden werden er 6 jonge mensen die zwommen in de Indische Oceaan meegesleurd door een enorme golf. Ze verdronken allemaal. Nog 2 jonge vrouwen werden gezien door dr. Paul maar ze waren al niet meer in leven. De ene jonge vrouw was zwanger, het andere slachtoffer was een jong meisje van 16 jaar. Nog steeds wordt 1 lichaam vermist. Dit soort zaken maken we ook mee in de kliniek en drukt vaak een enorm stempel op je dagelijks werk. Bekend werd dat de familie en vrienden van de omgekomenen naar de toverdokter gingen om te weten te komen waar het vermiste kind kan zijn. Ook wordt de schuld gegeven aan demonen. In ieder geval wordt altijd een schuldige gezocht waar door het heeft kunnen gebeuren . Dat het iets met hun eigen manier van leven te maken kan hebben komt niet bij ze op. Deze oervolken hebben  tovenarij hun leven lang als een onderdeel in hun leven gezien en keren er steeds naar terug ondanks dat hun de weg zoals God die wijst hen wordt verteld. Al met al vormde ‘t een indrukwekkende geschiedenis natuurlijk!  Een dag latere: een dood geboren baby. Droefenis alom! Goed dat de Westerse mensen die daar werken hun troost kunnen vinden in hun geloof!

Onze Stichting werkt met www.doctorsforlifeinternational.com.  Zij beschrijven ook het ontstaan en voortgang van de kliniek.

De website is in wording: www.stichtingkliniekzavora.com

Graag  geven we een presentatie bij u op school, vereniging of in de kerk over ons mooie werk.

Doel is: doorgaan met ondersteunen van het werk in de kliniek.  Stoppen kan niet!!!

Het patiëntenaantal stijgt per dag. Doctors for Life brengt het project onder de aandacht van hun vrijwilligerscentrale en proberen medisch geschoolde mensen te overtuigen dat hun hulp dringend nodig is. Wanneer u een aantal weken/ maand wilt helpen: graag! Wij kunnen u hierover informeren.

Wel zijn de reis- en verblijfskosten voor eigen rekening!

Wij zijn het enige particuliere kliniek(je) in Mozambique waar mensen die geen geld hebben toch medisch hulp krijgen. We zijn daar trots op!  U kunt ons bijstaan  ermee door te gaan. Wordt donateur en al voor ‘n klein (vast) bedrag maandelijks helpt u onze mensen daar enorm!!!

Grote dankbaarheid van de bevolking is uw deel!!

Acties afgelopen jaar

Steun van mensen rondom blijft doorgaan. Zo kregen we auto van de familie Kazimier voor de arts ter plekke. Een Landcruiser nog wel!  Wat waren we blij. Na veel zoeken, wikken en wegen bleek dat de verzend- en invoerkosten in Mozambique zo hoog uitkwamen dat we er wel drie voor konden kopen. In overleg besloot de gever daarom het voertuig hier te verkopen, Hij kreeg er maar liefst´t bedrag van €3.500 voor. Onze stichting kreeg ´t geldbedrag. HARTELIJK DANK nogmaals voor dit gulle gebaar!!!!

De activiteitencommissie vanuit de Oasekerk in Drachten zorgde voor een cheque van € 1.000  die we mochten ontvangen op een speciaal daarvoor belegde avond. Enorm bedankt !

De vindingrijkheid vanuit de Chr. Ger. Kerk in Kornhorn  en Siegers-woude/De Wilp die afge- lopen herfst aardappels zochten voor ons project werd meer dan beloond. De opbrengst ervan bedroeg maar liefst € 2.350 !

We zijn hen zeer erkentelijk!

Vanuit de  Bethel gemeente in Drachten kregen we  maandelijks een vast bedrag als shorttermer. Het heeft ons erg geholpen dit geld te gebruiken voor het bekostigen van de nog steeds zo dringend nodige malaria medicatie. Dank aan allen!

In eigen omgeving promoten we onze stichting verder tijdens de jaarlijkse campagne Strandheem Opende.

Kleine  giften vormden samen één grote!’ Komend voorjaar mogen we een presentatie geven aan de dames van Passage in Kornhorn. Ook hen zullen we ons project warm onder de aandacht brengen.

De Vluchtheuvel (VBG)’t Fean wil meer info over ons project

We blijven bidden en danken voor Gods zegen en kracht om er mee door te gaan!                             ­­­

Recent uit praktijk dr. Paul

Mozambique 042Graag wil ik jullie laten weten hoe het gaat met het echo-apparaat. Mede dankzij jullie contact en hulp is het uiteindelijk aangekomen. Anna ( uit Duitsland) heeft  een nieuwe “probe” meegebracht om zo ook via de buik te kunnen onderzoeken. Het resultaat is prachtig. Vooral voor de verloskunde blijkt het een grote hulp om complicaties op te sporen. Bijvoorbeeld een voorliggende placenta of een tweeling, geen probleem meer, het is prima te zien!

Actie

Ons belangrijkste punt blijft geld in te zamelen voor het kopen van medicijnen om veel mogelijk mensenlevens te redden! De verraderlijke ziekte malaria het hoofd te bieden zijn medicijnen voor nodig! Deze kopen we in het land zelf, waar ze het goedkoopste zijn. Veel patiënten zien we gaandeweg gezonder worden.

Onze grootste wens?

Een operatiekamer!!! Dringend noodzakelijk!!!!

Voor een (voor belasting) aftrekbare gift zijn wij u zeer dankbaar: Deze kunt u storten op: Bankrekening nummer: NL14RABO 0132503646t.n.v. Stichting Kliniek Závora Mozambique