Nieuwsbrief 3 (febr 2007)

Algemeen

Mozambique 117In samenwerking met DoctorsForLife Zuid Afrika (www.doctorsforlifeinternational.com) wordt er gewerkt via het departement van gezondheid in Závora Mozambique om problemen op te lossen bij het medisch werk. Dit heeft geresulteerd in het besluit een stichting hier in Nederland op te richten.

Sinds we daadwerkelijk startten met de stichting en we onze nieuwsbrieven schreven kregen we veel respons in positieve zin vanuit vele richtingen, waarvoor we iedereen hartelijk dank zeggen!

Voor ons is het elke keer weer een grote verrassing wanneer we een bankafschrift thuisgestuurd krijgen en er opnieuw een bijschrijving staat. Groot of klein bedrag we zijn overal blij mee!

Grote gift

In de laatste nieuwsbrief van november 2006 maakten we reeds melding van een zeer grote gift, waardoor de realisatie voor de ruwbouw van de kliniek binnen handbereik kwam.

Collecte Kerstnachtdienst

De Raad van Kerken in Surhuisterveen stelde voor de collecte van de Kerstnachtdienst in 2006 te gaan besteden aan het Project in Mozambique. We hebben even geduld moeten oefenen maar weten inmiddels dat er een bedrag van € 973,- binnenkwam.

Wij zijn bijzonder getroffen door dit gulle gebaar!!!

Oliebollenactie

De volgende verrassing kwam via het aanbod van de PKN kerken in Surhuisterveen die met het plan kwamen om hun jaarlijkse oliebollenactie van 2006 te besteden aan de stichting in Mozambique. Hierbij konden we een aantal foto’s laten zien die we tijdens onze reis daarheen maakten en lieten tevens een maquette zien van het plan voor de bouw van de kliniek. Intussen is de uitkomst bekend en kregen we te horen dat de exacte opbrengst daarvan  € 1650 bedroeg!!  Heel veel dank aan alle oliebollenbakkers en –eters!!!!

Bouwvergunning

Zo gemakkelijk als onze gedachten gaan over het verloop van alles gaat het in de werkelijkheid echter niet, want ook in Mozambique heb je te maken met bouwvergunningen.

De commissaris van de Stichting dr. Paul Zuidema vertrok hiervoor begin november naar Zuid  Afrika, daarna met een delegatie van Doctors for Life naar Mozambique om de vergunning voor de bouw te bespreken. Dit kostte veel inspanning en moeite.

Tóch kwam hij bemoedigd door de vruchtbare gesprekken terug in Nederland op 11 december 2006 en wist op 11 januari 2007 te melden dat de officiële bouwvergunningen verstrekt zijn!!

Voor ons was het een reden om te bidden en om daarna onze grote dankbaarheid uit te spreken.

Er waren namelijk veel gesprekken en reizen voor nodig om de mensen van het ministerie van Gezondheid, en met name de hoofdpersoon daarin, bereid te vinden voor de vergunning.

De details ervan zullen we u maar besparen.

Nu staat de deur open voor’n spoedige start van de bouw kliniek in Závora Mozambique.

Dit is geweldig omdat er sinds december 2005 geen kliniek gehouden kon worden door de houding (verbod) van het ministerie van gezondheid en de slechte toestand van de tent plus slaaptenten, die er op dit moment totaal verrot en gescheurd  bij staan.

De  praktijk

Mozambique 059Tijdens het bezoek in november 2006 heeft dr. Zuidema ook contact kunnen leggen met een plaatselijk aannemersbedrijf wat zeer betrouwbaar overkwam. In samenwerking met het zendelingsechtpaar Danie & Dina Dupreez, die het grootste deel van het jaar in Závora verblijft, zou de start van de bouw van de kliniek op korte termijn kunnen beginnen.

Wijzelf Hessel & Iety) willen controle houden over het project, wat inhoudt dat wij in de maand april/mei 2007 in de richting Mozambique hopen te vertrekken om de vordering van de bouw te kunnen beoordelen en verder te coördineren. Wij zien het als onze verantwoordelijkheid dat elke gegeven Euro, op de juiste manier besteedt wordt!!

Oók is het ons streven om dan tegelijkertijd kliniek te kunnen houden, hoe primitief dan ook om patiënten te kunnen helpen. En wat nóg belangrijker is om mensen, die van ver komen lopen om de arts en zijn/haar helpers te zien, te kunnen vertellen over de Liefde van Jezus Christus die ze nodig zijn in hun leven!!

Een christentolk moet beschikbaar zijn, want wij willen ook voor mensen bidden om genezing of voor andere noden waar ze in hun levens mee kampen.

Verder is er dringend voorlichting nodig vanwege hun levenswijze. We zijn tot op dit ogenblik nog geen aanwijsbare aids patiënten tegengekomen, maar wel mannen met een Soa. Zij moeten weten dat het leiden van een ander leven hard nodig is!!

Goed nieuws

Er is nog een actie aangekondigd onder de noemer ‘Marathonworkshop bloemschikken” rond Pasen die ook de stichting voor Závora wil betrekken in de ondersteuning. Het schijnt iets heel spectaculairs te worden. Al deze positieve berichten brengen ons steeds verder in de richting van een werkelijke realisatie van de kliniek waar in de toekomst in een goed pand + inventaris spreekuur gehouden kan worden in Závora. à Slogan:  Vul de kliniek in Mozambique  !!

Zendingscommissie

Recentelijk heeft de VBG Bethel te Drachten waar we lid van zijn ook besloten ons project  maandelijks te ondersteunen via hun zendingsupport met een bijdrage.We zijn hen daar zeer erkentelijk voor! Bij alles wat we doen, weten we ons uiteindelijk afhankelijk van Gods zegen!!

Doel

Buiten alle binnengekomen giften blijft er nog steeds veel geld nodig om een inventaris in de kliniek  te realiseren. Het invoeren van de benodigde middelen kosten veel geld, maar ook de afstanden waarover we onze spullen moeten kopen zijn vaak duur vanwege de vervoerskosten. Meenemen uit Zuid Afrika kan niet vanwege hoge invoerrechten.

Wat verstaan wij onder inventaris? Onderzoeksbank(en), medisch instrumentarium, medicijnen. Bedden, maar ook matrassen, lakens en slopen. Dit zal minimaal een bedrag van  € 20.000 vergen. Wanneer we dan ook nog aan extra bijkomende kosten denken dan zitten we al snel op € 30.000 wat nodig is om het geheel draaiende te krijgen.

Hiervoor blijft uw hulp en steun hard nodig. Dit kan middels financiële giften/toezeggingen.

Bovendien is uw gift fiscaal aftrekbaar.

Wij wachten af wat u kunt doen voor ons, liever gezegd voor de Závorezen c.q. Mozambicanen.

Hartelijke groet,

Hessel en Iety van der Sluis