Nieuwsbrief 4 (aug 2007)

Algemeen

Mozambique 051Sinds mei 2006 bestaat de stichting officieel om medisch werk op te kunnen zetten in Závora Mozambique We werken hierin samen met de organisatie DoctorsForLife in Zuid Afrika (www.doctorsforlifeinternational.com) en proberen via het departement van gezondheid in Závora Mozambique problemen -vooreerst in medische zin- te kunnen verhelpen.

Sinds die tijd staan we soms verbaasd te kijken wegens de vele giften die we kregen. Bijna elke week staat er een bijschrijving op de bank en soms zijn het behoorlijke bedragen waar we verrast over zijn. Maar ook de kleine giften stemmen ons blij, omdat ons motto is:

‘Wat we ontvangen uit harten van mensen komt uit de grote portemonnee van God’. Dat laatste is het voornaamste. Dus qua groot of klein bedrag, we zijn overal blij mee en zeggen iedereen hartelijk dank!

Operatie

Hoewel we eind vorig jaar heel optimistisch meldden dat we van plan waren zo ongeveer april/ mei dit jaar naar Mozambique te willen reizen, kwam er een ‘kink in de kabel’.

Al lange tijd had Hessel veel last van zijn schouder. Eind maart braken er twee spieren in de linker schouder waardoor hij midden mei op de operatietafel lag in plaats van in Mozambique te kunnen zijn. De revalidatie verloopt spoedig, al blijft de functie beperkt.

Bouwvergunning voor het bouwen van de kliniek

Op zich ook niet zo erg dat we de reisdatum moesten uitstellen, want zodoende kon er alvast een start gemaakt worden met het bouwrijp maken van de grond en het leggen van de fundamenten.

Sinds de bouwvergunning rondkwam en het Ministerie van Gezondheid in Mozambique bereid was de vergunning af te geven, gebeurden er nog meer bijzonderheden.We hebben al eerder het zendingsechtpaar Danie en Dina Dupreez genoemd, die  tegenwoordig vrij constant in Závora verblijven. Zij kregen contact met een aannemer die niet ver van die plaats woont en bovendien bereid werd gevonden mee te helpen met de bouw van de kliniek. Naast een andere jonge man (Daniël) die ook bereid werd gevonden om stenen0 te bakken etc. denken we straks al een stukje van de kliniek te kunnen aantreffen als we arriveren.

Marathon workshop bloemschikken

Rond Pasen werd bovengenoemde actie georganiseerd. We waren helemaal verbaasd toen we hoorden dat er arrangeurs uit het hele land aan meededen. Wat bleek namelijk? Tineke Kuipers, bloemist, had in het vaktijdschrift aangekondigd wat haar plan was. Ze betrok Klaske v.d.Woude, kweker, erbij en kreeg reacties uit Bergen op Zoom (een arrangeur die veel werk levert bij huwelijken en begrafenissen van het koninklijk huis!), Leiden, Lemmer, Delft, Schiedam, Zwolle etc. De heer en dames kwamen allemaal pro Deo les geven in het schikken van de mooiste creaties bloemstukken en verkochten daarbij ook hun eigen werk, welke grif aftrek vond.

Spectaculair was het dus wel al hadden er wel meer deelnemers mee kunnen doen…Volgende x??

De slogan:  Vul de kliniek in Mozambique!! sloeg dus aanen de stichting kliniek Závora ontving uiteindelijk een bedrag van € 975!!   Alle deelnemers en medewerkers veel dank!!

Zendingscommissie PKN

In een gesprek met een klant van onze lijstenmakerij, waarbij het onderwerp Mozambique aan de orde kwam,reageerde de zendingscommissie van de PKN Opende spontaan met een gift van €750 Zij bleek namelijk lid van deze commissie te zijn en stelde ons project voor, met genoemd gevolg  Heel erg bedankt!!

Hemelvaart- en Pinkster weekend

Deze twee weekenden besteedden we aan promotie voor onze stichting.

We mochten dit doen bij de evangelisatiecampagne van Strandheem in Opende en bij de tentdiensten in Wijnjewoude. Hessel maakte intussen een maquette van de te bouwen kliniek waarin je -door middel van een gleuf in het dak- geld kon geven om aan de bouw mee te helpen. Zo kwam er een bedrag van € 107 in Opende en € 29 in Wijnjewoude binnen. Door het uitdelen van nieuwsbrieven kregen we per bank ook nog geregeld respons/giften.

We zijn alle gevers daarvoor zeer erkentelijk!

Diaconie PKN

Zo kwam er een verzoek tot voorlichting over ons project van uit de diaconie PKN Opende en Kornhorn. We hebben hen uitgebreid verteld over de activiteiten in Mozambique. Tot  onze grote verrassing zaten er wel een tiental diakenen aandachtig naar ons verhaal te luisteren en gaven aan het in hun kerkenraden te gaan bespreken/vragen of ze financieel een toezegging mochten doen. We wachten de uitkomst er van af. In alles weten we ons immers afhankelijk van Gods zegen!!

Op reis

Mozambique 134Nu we bericht hebben gekregen dat er met de bouw van de kliniek is begonnen maart/april 2007 betekent het te meer dat we graag naar Mozambique toe willen op korte termijn. We hebben daarvoor inmiddels de reis geboekt van 23 september tot en met 28 oktober ’07.

Wijzelf (Hessel & Iety) willen immers controle houden over het project. Dit houdt in dat wij vanaf het begin de vorderingen met eigen ogen willen zien; de bouw kunnen beoordelen en verder zullen coördineren. We blijven het als onze verantwoordelijkheid zien dat elke gegeven Euro, op de juiste manier besteedt wordt!!

We zijn bezig tegelijkertijd toch kliniek te houden, hoe primitief dan ook, om patiënten te kunnen helpen. En wat minsten zo belangrijk is om mensen, die van ver komen lopen om een arts met zijn/haar helpers te consulteren, te kunnen vertellen over de Liefde van Jezus Christus die ze nodig zijn in hun leven!! Hoe alles zal verlopen? We hebben nog geen vast plan en bidden er maar voor hoe het moet. Verder moet er een christentolk beschikbaar zijn, want wij willen ook dat ze kunnen verstaan wat we hen vertellen, als we voor hen bidden of iets willen leren.

Verder is er dringend voorlichting nodig vanwege hun levenswijze. We zouden hen kunnen wijzen op de gevaren van aids, gezondheidsvoorlichting geven en gewoon helpen waar nodig.

Er kan advies gegeven worden bij de bouw van de kliniek waar nu aan gewerkt wordt etc.etc.

Doel

In totaal kunnen we melden intussen in Nederland al ruim € 58.000 te hebben ontvangen

Er blijft uiteraard nog steeds veel geld nodig om een inventaris in de kliniek te realiseren. Daarnaast zullen we merken dat er –hoe langer we ermee bezig zijn- steeds meer behoeften bestaan om het werk  in de kliniek mogelijk te maken. Het invoeren van de benodigde middelen kosten veel geld, maar ook de afstanden voor koop zijn duur vanwege de vervoerskosten.  Meenemen uit Zuid Afrika gaat moeilijk vanwege hoge invoerrechten.

U merkt het: Uw hulp en steun blijft hard nodig!

Dit kan middels financiële giften/toezeggingen, maar ook door voor ons te bidden!