Nieuwsbrief 7 (dec 2008)

Algemeen

Mozambique 007De stichting kliniek Závora Mozambique vierde mei 2008 haar 2-jarig bestaan.

September 2008 vertrokken wij richting Závora Mozambique en wat dacht u wat wij werkelijk te zien kregen? Ongelooflijk maar waar: de kliniek stond in alle pracht te pronken op de heuvel!! Er moesten nog wat laatste dingen gebeuren zoals: tegels zetten, elektriciteit afwerken, ramen, deuren, muren en vloeren schoonmaken, maar voor de rest: een plaatje om te zien.

Dit was nooit gelukt zonder de aannemer uit Nederland, die er al voor de 4e keer dit jaar was om te werken en een groep van twaalf plaatselijke arbeiders die in dienst waren genomen en geschoold werden tot bouwvakkers. Buiten de samenwerking met de organisatie Doctors For Life in Zuid-Afrika was het ook zeker niet gelukt.

Zie voor informatie de website(www.doctorsforlifeinternational.com).Klik aan Assistence programs, daarna Aid to Africa en zoek naar de recente en historische gegevens vanaf de jaren 2004 tot nu toe wat daar over het project in Závora vermeld staat.

Een vaststaande waarheid blijft onze slogan ‘Wat we ontvingen uit harten van mensen komt uit de grote portemonnee van God’.

Zendingsechtpaar

Het grootste aandeel in het geheel hebben wel Dani en Dina Dupreez gevormd in de totstandkoming van onze stichting. Zij riepen n.l. destijds de hulp in van DFL voor medische zorg naast hun hulpverlening met voedsel, geestelijke zorg, scholing en het stichten van een kerk(je). In januari -na een zeer ernstige ziekte- overleed Danie, echtgenoot van Dina en projectleider voor de bouw van de kliniek in Závora.

Een bijzondere ervaring was dat Dina maart 2008 besloot terug te gaan naar Závora om het werk van haar man en haar samen alleen voort te zetten. Dit doet ze met een inzet en ijver waar we diep respect voor hebben. We wensen haar in het bijzonder de zegen van God toe met haar medewerkers Debby & Mariama!

Als ze gaat preken zorgt ze altijd voor een tolk die haar kan vertalen vanuit het Engels naar de Chopi en Shangaan taal die daar wordt gesproken

Containers                                                                                                        

Nadat de eerste container gevuld met splinternieuwe boor- en slijpmachines, badkamer sets, dakplaten, gereedschappen, betonmolen, hout en andere bouwmaterialen gearriveerd was bleek dat de inhoud precies bevatte wat nodig was op dat moment! God weet alles! Al snel stond er een volgende klaar, opnieuw vol met bruikbaar materiaal en koos deze het ruime sop vanuit Rotterdam naar Durban (ZA). Zo zijn er intussen 4 containers vol verscheept. Het vervoer over de weg wordt verzorgd per vrachtwagen van Doctors for Life of een andere als die te klein is.  Veel dank aan God!

Gevers

We zijn nog steeds zo verbaasd, maar vooral verrast  dat er zoveel mensen in grote en/of kleine bedragen mee hebben geholpen om het huidige resultaat te bereiken. Zonder u/jullie geweldige mensen was dit nooit gelukt. Dus kunnen we ook alleen maar doorgaan met het werk en u allemaal de gr zijn eten verbrengen van de dorpelingen uit Závora. Ze zijn zo dankbaar voor alles wat ze krijgen! Het is een uiterst vriendelijke bevolking in dat deel van Mozambique dus hebben we ons nooit bang gevoeld omdat we ons ook zo welkom wisten!

Kerk

Het kerkje waar we als gast waren of preekten was niet meer als een afdak tegen de zon, maar het dak was inmiddels zo slecht geworden door het vervreten van de rietmatten of bananen- en/of kokos bladeren dat de blote hemel rechtstreeks er doorheen te zien was.

Voor ons een reden om er aan te denken of we ook daarin nog een helpende kunnen vormen voor dakvernieuwing of meer.

Harde werkers

Mozambique 044In de maand maart brak het grote moment aan. Gezamenlijk togen Gert Jan, Paul en Johan (DFL) vanuit ZA naar Závora voor de start van de bouw. De grensposten passeerden ze gelukkig zonder problemen. In het land zelf hield de politie hen slechts 1x met de vrachtwagen aan. Wel moesten ze eerst nog naar Maputo om de bankrekening in orde te krijgen, gezien er ook materialen contant gekocht moeten worden in het land zelf. Ook werd er snel een andere registratie vereist voor een NGO (Niet winstgevende stichting) aangezien de vorige registratie intussen was verlopen. (Het lijkt wat op het opnieuw aanvragen van een rijbewijs.). U begrijpt véél papierwerk eer ze hun eigen geld mochten opnemen, terwijl het op de bank stond. Dis Afrika is vaak een verzuchting.

Hoe dan ook ze kwamen allemaal veilig aan bij de plek van bestemming,bouwgrond, dus werk.

Een bloemlezing uit de praktijk en citaat van 1 der werkers: ‘Door Gods genade gaat alles hier heel goed. Ik ben verwonderd over hoe Gerrit Jan in de hitte van de dag kan werken, ondanks erg hoge temperaturen. De muggen gaan door met bijten, maar allemaal zijn we in goede gezondheid. Iedereen doet mee. Dina (vrouw van Danie die hun werk wil voortzetten) en Debby (verpleegkundige) zorgen voor voedsel etc.etc.

De bouw vordert snel; de fundamenten en beton van de vloer voor het eerste gedeelte liggen er al (er zijn er 5). Onze Nederlandse vriend (GJ)wil sneller dan snel beginnen met het optrekken van de muren. Het blijft een uitdaging en is interessant, in het bijzonder wanneer je gewend raakt aan de lokale bouwondernemers uit de buurt.

Mijn (J) eerste rit naar de bedding van de rivier was ook een speciale ervaring. Ondanks slechts 30 km rijden vanaf de kliniek, nam het me ongeveer 6 uur of meer, alleen al om er te komen! Behalve de weg zelf, meestal zandwegen, die akelig slecht zijn, vooral na de regen. Ik moest mijn weg ook zoeken door de begroeiing heen voor de laatste kilometers. Er was een klein spoor dwars door de grashutten, kokosbomen en cashewnoot bomen heen, waarvan er velen de weg versperden voor onze grote pioniers vrachtwagen. Toen ik arriveerde bij het ‘zanddepot’ vonden we een groep mensen die zand schepten uit de rivierbedding Op zichzelf een tijdrovende procedure. Het zand wordt eerst met stokken geslagen om de gevormde kluiten te breken. Daarna word het over een zelfgemaakte ‘zeef’ geschept met een schop. Dan word het zand bij elkaar geharkt en op een groter hoop verderop gebracht, waar wij het met de hand mogen opladen. Hier zijn geen grondverzet machines! Ze vertellen dat het plm. 1 week duurt om 5 kubieke meter rivierzand er uit te halen, wat we nodig hebben voor het maken van onze beton. Je koopt hier rivierzand per 50 liter emmers voor de prijs van 40 Meticais (ongeveer 12 Rand = 1 Euro) per emmer, die gewoonlijk zorgvuldig 1 voor 1 worden afgemeten. Op dit moment duurt het me dan ook een volle dag om 1 vracht van 5 kubieke meter zand te gaan halen. In totaal is er ongeveer 90 kubieke meter rivierzand nodig. Het ophalen van grind heeft zijn eigen uitdagingen, maar dat volgt later’.

Plannen

We zijn ontzettend dankbaar voor alle werk wat er verzet is tot nu toe en de plannen die er liggen voor de toekomst.  Als alles volgens plan verloopt gaat GJ nog drie keer dit jaar naar Mozambique.

Het ligt in de bedoeling dat wij (H+I) september/oktober 2008 er weer heen gaan.

Op 15 april 2008 neemt Iety officieel afscheid van haar werk (FPU) en mag daarbij de stichting onder de aandacht brengen aan de (oud)collega’s (i.p.v. afscheidscadeaus voor haarzelf). Een geweldig initiatief.

Daarna volgt het Hemelvaartsweekend met de Campagne op Strandheem Opende en vervolgens Pinksteren in  Wijnjewoude waar we de kliniek mogen promoten. Hopelijk gevolgd met veel resultaat.

Diaconie PKN – Kerstcollecte – Giften

De kerken van de PKN Opende en Kornhorn werden geïnformeerd over ons project. Samen bestemden ze de middagcollecten in oktober 2007 voor ons project en hielden daarnaast een taartactie (mmm..lekker!)  Wij konden het haast niet geloven toen we de uitkomst op papier zagen… € 1.565 !!! Heel, heel hartelijk dank allemaal!! We blijven dit als een grote zegen ervaren en het bemoedigd ons om door te gaan. Geweldig bedankt lieve mensen. De Závorezen zijn blij met ons en wij met jullie!!

Ook ontvingen we vanuit Dr.Compagnie een mooi bedrag. De Kerstcollecte was voor ons project.

Het congres in Zuidhorn leverde nadien een aantal mooie giften op.

Begin dit jaar werden we verrast met de mededeling dat de drie genoemde kerken Opende/Kornhorn ons dit jaar structureel ondersteunen met een vast bedrag per maand. De uitkomst ervan is hetzelfde totaalbedrag wat we vorig jaar vanuit een ander gemeente kregen, maar dit jaar werd stopgezet. Kunt u zich voorstellen dat we alleen maar kunnen vaststellen dat God voorziet? Voor ons een enorme impuls om door te gaan!

Doel

Intussen bleven ook groter giften binnenkomen. Er zaten bedragen tussen van €10.0000 (of meer) in één keer! Daardoor zitten we (inclusief de gekregen waarde in materiaal) op een bedrag dat ruim boven de € 100.000 uitkomt!! De start van de bouw van de kliniek is dus inmiddels een feit. Wanneer de bouw eind dit jaar voltooid zal zijn moet er natuurlijk ook wat in staan. Kijkt u eens rond in onze ziekenhuizen dan weet u wat ze daar allemaal missen! Nou hoeven we dat niet allemaal tegelijk daar te hebben maar eenvoudige stoelen, onderzoek banken, enz. kun je toch niet zonder…. Medicijnen, verbandmiddelen en noem maar op is nodig om de mensen te kunnen helpen. Patiënten hoeven we niet uit te nodigen, want die staan in rijen te wachten eer wij gearriveerd zijn…. U begrijpt: Er blijft uiteraard nog veel geld nodig voor alles wat er bij zo’n project  komt kijken.

En… hoe langer we ermee bezig zijn des te meer ontdekken we wat deze mensen allemaal ontbreekt.

Wanneer we bij u een presentatie erover mogen geven, komen we graag langs!

De tweede container moet nog aangevuld worden met goederen (ziekenhuisspullen of bouwmaterialen) voor   daadwerkelijke bijstand in hun moeilijke leefomstandigheden. Oók deze initiatieven (verzending etc.) kosten veel geld.

U merkt het: Uw hulp en steun blijft hard nodig.

Dit kan middels financiële giften/toezeggingen.  Bovendien is uw gift fiscaal aftrekbaar.

Hartelijke groet,

Hessel en Iety van der Sluis