Nieuwsbrief 8 (mrt 2010)

Algemeen

Mozambique 154Mei 2009 was het eindelijk zover dat de kliniek officieel werd geopend in bijzijn van de regeringsinstanties uit Mozambique. Alles gaat daar heel formeel en langzaam. Wij moeten daar begrip voor tonen. Pas half augustus kon de eerste patiënt geholpen worden in ‘t prachtige ziekenhuis(je) en werden de eerste baby’s geboren.

Historisch

Eind november 2009 vertrokken wij voor de vierde keer naar Závora Mozambique. Wie kon bedenken dat nog geen vier jaar geleden- we in de zo fel begeerde kliniek nu al zelf aan het werk mochten! De kliniek bestaat uit twee delen: een eerste hulppost, alias ziekenhuisje en een kleine kraamkliniek. Mensen wachten buiten op hun beurt. Een grote verrassing was dat de arts waarmee wij in 2006 samen onze stichting oprichtten begin 2009 besloot zijn eigen praktijk in Nederland over te dragen. Hij vatte het plan op steeds een periode van 3 maanden naar Mozambique te vertrekken voor hulp. Dit bleek een fantastisch idee omdat de regering ook eisen stelde aan de kwaliteit van artsen, verlos-kundigen en overige werkers die daar vrijwillig meehelpen. Buiten de samenwerking met de organisatie Doctors For Life in Zuid-Afrika was het ook zeker niet gelukt.

Info:http://www.doctorsforlifeinternational.com (bijstand programma:Hulp aan Afrika) Lees hier alles over het begin van ‘t contact, bouw en voortgang van de kliniek. Een vaststaande waarheid blijft onze eigen slogan: “Wat we ontvangen uit harten van mensen komt uit de grote portemonnee van God”

Zendelingen

Naast de al eerder genoemde Dina du Preez, die terugging naar het zendingsveld na het overlijden van haar man Dani, groeide de groep van zendelingen. In 2007 kwam al de verpleegkundige Debbie uit Amerika zich vestigen. Intussen is er een mooie woning achter op het terrein voor haar gebouwd. Hier houdt ze een stuk comfortabeler verblijf dan in de eerdere oude toercaravan die bijna van ‘ellende’ uit elkaar viel. Tijdelijk kwam bij haar inwonen de tolk Mariam, die tijdens de eerste outreach ons hielp bij het communiceren met de plaatselijk stamta-len Chopi en Shangaan. Zij blijft nu definitief omdat ze haar aan-staande man bij de kerk trof en april 2010 met hem in het huwelijk treedt. Als hulp voor Dina is Jan vanuit Zuid Afrika (zoon van Nederlandse ouders)naar Závora gekomen om bij te staan in de alledaag-se klussen, maar ook te bouwen, preken en op allerlei fronten te helpen/overnemen in de dagelijkse gang van zaken. Hij betekent een grote steun voor iedereen die daar werkt, omdat hij zijn hand nergens voor omdraait. Hij verblijft in het vrijwilligershuis en zorgt voor de etensvoorraad,onder handelt over de aankoop van vis,haalt en brengt mensen van en naar het vliegveld of ziekenhuis 100 km verderop. Een onmisbare factor en geweldige helper voor iedereen!

Container

Opnieuw arriveerde er een container vol goederen uit Nederland toen wij ter plekke waren. Deze keer een grote 40-voet gevuld met trekker, aanhanger,stoffen, naaimachines enz.

Zelf aan de slag in de kliniek

Mozambique 048Het was een hele belevenis zelf in Mozambique te kunnen werken in ons ‘eigen‘ ziekenhuis(je) en kraamkliniek(je). Echt bijzonder! Er waren veel zieken met klachten aan rug, bewegingsapparaat (door veel lopen in de hitte, zwaar werk op het land, water dragen op het hoofd) kinderen met vooral malaria, longproblemen, schurft etc. maar ook ernstiger zoals ongevallen. Er meldden zich zeker zo’n 50 tot 100 patiënten per dag. Dan nog de onverwachte bevallingen. Soms een tweeling die niet verwacht werd, maar waar ineens bleek dat er nóg een baby onderweg was, terwijl de moeder niks in de gaten had. Zo kwam er bij een vrouw eerst een gezond jongetje (haar 6e kind) ter wereld en daarna leek de vrouw opnieuw te gaan persen en bleek er een meisje in dwarsligging aan te komen. Dus moest het kind eerst gedraaid worden. Toen bleek het een stuitligging te worden, waarbij het een heel klein kindje met zuurstoftekort, vruchtwater en on-lasting in de longetjes bleek te zijn. Hoewel ze slechts ca. 1600 gram was en ze ondertemperatuur had van 33,2oC, leefde ze nog maar gaf geen ‘schreeuw.’ Een couveuse is daar niet. Omdat het hartje heel zwak klopte werd ze ca.40 minuten beademd. Daarna stelden we vast dat we moesten stoppen, voor het kindje moesten bidden en haar aan God opdragen. We hadden nog geen amen gezegd of in-eens begon het kindje tóch zelf een beetje te huilen en te snakken naar adem.

Wat kregen wij een les: Het was alsof God ons wilde leren: IK ben nog altijd degene die de adem en leven geeft!! We waren diep geroerd. Uiteindelijk is het kindje na 3 weken overleden. De moeder had er vrede mee hebben we gehoord.

Dit is maar één van de vele voorvallen die we meemaakten. Gelukkig werden er ook veel gezonde baby’s geboren. Opvallend veel tweelingen.

Na zo’n reis in een totaal andere wereld heb je best even tijd nodig om alle indruk-ken te verwerken. Maar ’t was meer dan de moeite waard!

We hebben goed kunnen samenwerken met dr. Paul (de Nederlandse arts waar we dus 4 jaar geleden voor het eerst mee in Mozambique waren) en nog andere vrijwilligers. Zoals gezegd heeft Paul zijn praktijk overgedragen en gaat nu steeds 3 maanden achtereen werken in Mozambique. Daarna neemt hij een paar weken verlof voor bezoek aan Nederland en zijn familie. Het was goed er te zijn en elkaar te kunnen dienen, al was het tegelijk ook vermoeiend, mede door de warmte!

Kerkje Závora

Vermeldenswaard is dat kerkleden er inmiddels van overtuigd raakten dat ook zijzelf een aandeel moesten leveren in het dak van hun kerk en de dakbedekking van hun kerk zelf restaureerden! Intussen bakten ze stenen voor het nieuwe onderkomen van hun predikant, zodat hij en zijn gezin straks in een stenen woning kunnen leven. Verder is het een wonder om te horen dat een schoolleraar die van kinderen hoort wat ze leren uit de bijbel (nieuwsgierig??) de kerkdienst maar eens bezocht

Medicijnen en nog meer nodig!

Ontzéttend veel medicijnen zijn er nodig ! Er schijnt nooit genoeg voorradig. Verder: – Navelstrengklemmetjes – Babyflesjes – Tetanus ampullen/vloeistof: (antiserum + toxoïd en ampullen toxoïd). – Hb monitor- apparaat (ijzergehalte meten) – HGT monitor- apparaat voor suikermeting in het bloed + strips!!!!! – O2 – zuurstofmaskers (volw./ouderen)

– Afzuigmachine (vocht uit de longen halen) – Malariatesten

Voor de kinderen van de kerk: Schriften, pennen, potloden(schrijf)papier in alle soorten en maten.

Film-projector- videorecorder + tv?

En dus: graag alle soorten medicijnen die maar over zijn (of niet gebruikt)!!!

PKN – Giften

Na een periode van ondersteuning besloten de PKN kerken Opende/Kornhorn begin 2010 te stoppen met ons project. Ze geven aan een ander project te zoeken. We willen hen nadrukkelijk heel hartelijk bedanken voor de periode dat ze ons in ruime mate hebben geholpen. Zonder deze gelden waren we zeker niet zover gekomen dan tot nu toe!! Wie volgt hun voorbeeld??

Scholieren

Dit jaar mogen we opnieuw ons project promoten op scholen in de omgeving. Het blijkt dat kinderen veel beter inzicht krijgen in wat er nu eigenlijk in zo’n Afrikaans land woont, leeft en gebeurt wanneer ze foto’s en de werkelijkheid zien. Alles gaat meer voor hen leven. Ze kunnen zich beter een voorstelling van alles maken. We hebben nog enkele data vrij voor een presentatie, dus als u belangstelling hebt meldt u dan snel aan! Naaimachines Afgelopen jaar startte er een naaimachine-project .We kregen een trapnaaimachine en vele andere. Nu leren vrouwen hun eigen kleren maken!

Knuffels breien

Een Nederlandse vrouw van over de 80 jaar is elke dag druk bezig om knuffels te breien. Prachtig! De kinderen zijn er dolblij mee!!

Wilt u meehelpen financieel bij te dragen? Kijk bij ondersteunen hoe dit mogelijk is.

Doel

Doorgaan met ondersteunen van het werk in de kliniek. Stoppen kan niet!!!

Er komen steeds meer patiënten rechtstreeks hulp vragen. Doctors for Life brengt telkens het project onder de aandacht van hun vrijwilligerscentrale en proberen volunteers te overtuigen dat hun hulp dringend nodig is. Wij hebben het enige particuliere kliniek(je) in Mozambique waar mensen die geen ’rooie cent’ hebben toch medisch hulp kunnen krijgen. Zolang de mensen nog per kruiwagen naar de kliniek komen blijven we dringend vragen om een auto. Deze is nodig is om pa tiënten te kunnen vervoeren ,maar ook om op bezoek te kunnen gaan naar zieken in andere (omliggende) dorpen. Een ambulance zou helemaal grandioos zijn. Dit kost echter zoveel geld dat we al heel blij zullen zijn met een goede 4×4 drive die omgebouwd kan worden in een soort ziekenauto. Een prima 1e optie dus. Helaas moet die in het land zelf aangeschaft worden vanwege douaneverordeningen. Kosten ca. € 12.000 (2e hands!) Daarnaast is er vraag naar een operatiekamer. Er is zelfs al vergunning voor de bouw alleen. Het geld voor de inventaris onbreekt.. Wilt u ons op beide fronten helpen dit doel te verwezenlijken dan zijn we (en vooral de bevolking van Závora) u zeer dankbaar!!

Tot slot willen we iedereen die we – soms persoonlijk- mogen vertellen van dit geweldige werk hartelijk dank zeggen!! Wij zijn ontzettend blij zijn met uw meeleven in woord, daad en/of gebed!.

Wij verzorgen graag een presentatie bij u op school, vereniging of in de kerk over dit mooie werk.

Voor een gift zijn wij u dankbaar: Deze kunt u storten op: Stichting Kliniek Zavora Mozambique-Bankrekeningnummer: NL14RABO 0132503646

Hartelijke groet, Hessel & Iety van der Sluis