Nieuwsbrief 9 (jan 2011)

Wat we ontvangen uit harten van mensen komt uit de grote portemonnee van God”

Algemeen

Mozambique 071In 2010 gingen we niet zelf  op bezoek naar Mozambique. Via dr. Paul bleven we uitstekend op de hoogte van het wel en wee in de kliniek en kregen het nieuws te horen via zijn nieuwsbrief.

Hoewel we zelf erg graag alles met eigen ogen zien gebeuren is het belangrijkste dat patiënten daar geholpen, baby’s gezond geboren worden en mensen het evangelie horen.

Wel blijkt nog steeds dat er veel begrip getoond moet worden voor de  levenswijze van die mensen, die zo heel anders is dan de Westerse manier.

Praktijk

Sinds dr. Paul zijn plaats heeft  ingenomen in de kliniek in Shihane (zoals het plaatsje officieel heet) kunnen patiënten alle dagen bij hem terecht voor behandeling, zorg en medicatie. Ze komen van ver lopen (vaak meer dan 15 km door het hete zand) om direct  geholpen te kunnen worden. Voor hun een bijna  niet te bevatten luxe én dat je iets kunt krijgen tegen de pijn waar je mee rondloopt.Ben je iets nodig tegen hoofdpijn dan kun je in de verre omgeving nog geen tablet paracetamol krijgen of kopen en heb dan maar eens goed pijn. In onze ogen en denken kunnen we ’t niet eens voorstellen hoe erg het moet zijn over geen enkele voorziening te beschikken. Daar nemen ze het lijdzaam aan maar zijn wel heel blij met de geboden hulp. Tot nu toe geven we nog steeds gratis medicijnen omdat de mensen zelf zo arm zijn dat ze amper genoeg te eten hebben laat staan iets anders kunnen betalen.

Malaria

Ondanks alle berichten van het voordeel dat inmiddels veel bewoners in die streek beschikken over muskie-tennetten en dus geen malaria zouden oplopen. De werkelijkheid is vaak anders en rauw! Moeders met baby’s van slechts een paar maanden  komen langs met hun doodzieke kindje wat tóch malaria heeft. Hoge koorts en de eenvoudige test laat ons de realiteit zien! Dan blijft er niets anders over dan een stevig medicijn te geven anders overleeft het kind het niet! Dit geldt eveneens voor volwassenen die net zo goed nog verschrikkelijk ziek kunnen worden vanwege malaria. Sterfte door deze ernstige ziekte komt nog heel veel voor!

De gemiddelde leeftijd van de bevolking is slechts 41 jaar!

Actie

Op dit moment is ons belangrijkste punt geld in te zamelen voor het kopen van medicijnen om zoveel mogelijk mensenlevens te redden! De verraderlijke ziekte malaria het hoofd te bieden zijn medicijnen voor nodig! Deze kopen we in het land zelf, waar ze het goedkoopste zijn. We zien gelukkig veel patiënten langzaamaan beter worden.

Wat een feest om daar je geld aan te besteden!

Recente praktijkverhalen van dr.Paul – december 2010

We laten hem zelf aan het woord: ‘Vanmorgen vroeg meldde zich een zwangere vrouw, ergens tussen vijf uur en half zes. Meestal worden ze dan per kruiwagen gebracht. Och, het zesde kind, zal er wel zo uitrollen, denk je dan. Maar bij onderzoek bleek het hoofdje van het kind niet onderin te zitten. Wel bijna volledige ontsluiting dus dan zal het wel een stuitligging zijn. Zo’n vrouw kun je dan ook niet meer wegbrengen naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, want zo’n zesde kind ‘floept’ er dan onderweg vast uit. Dus maar gewacht. Echter, in de hele toestand veranderde niks. Niet na een uur en niet na twee uur. Geen ontvangst op de telefoon om door te geven, dat er waarschijnlijk een keizersnede gedaan moet worden, dus uiteindelijk om acht uur zelf haar weggebracht en aan de hoofdweg gekomen, de dienstdoende arts gebeld. Deze zei, dat ze de ambulance ging waarschuwen. Zeker een half uur lang geen ambulance te zien. Mevrouw toen maar ergens onderweg in een soort kraamkliniek afgeleverd en weer terug naar huis gegaan. Het zou ook nog een rit van anderhalf uur duren, (op z’n minst) voordat ze in een ziekenhuis zou arriveren waar een keizersnede gedaan kan worden. Dit soort zaken maak je geregeld mee. En je hebt geen idee hoe de afloop zal zijn. Maar je went er níet aan!!

Mozambique 113Weer op reis in de bush. Gewoon maar over de Here Jezus vertellen. Nog steeds komen er mensen om hun zonden aan de Here te belijden. Seksuele onreinheid en de toverdokter zijn er vrijwel altijd bij. Indrukwekkend hoe de duivel hier zijn invloed en leugens in dit land  heeft kunnen verspreiden. Het eerste gebod in Exodus 20:3 ‘ Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben’ leert ons heel iets anders dan datgene wat men hier nor-maal vindt!  Maar ook indrukwekkend wat een genade de Here geeft door mensen in hun harten weer aan te spreken en hun  ogen te openen.

Vanmorgen druk met het spreekuur (waar soms wel 100 patiënten per dag komen) en vanmiddag weer op pad. Gezin met tien kinderen, twee ervan zijn van een broer van de man. De ouders van die twee waren naar een tovenaar gegaan. De man had twee vrouwen. Ze wilden toverkracht. Ze kregen hun deel en binnen de kortste keren waren ze alle drie, plus een kind, dood. De vader van het grote gezin dronk en bracht zijn geld er zo door. Dus geen eten voor vrouw en kinderen. We gingen op bezoek, vroegen de Here te werken naar Zijn wil. Vertelden de man onze indruk over deze levensweg en dat alcohol je dood kan maken. Als hij wilde veranderen zou dit zonder de hulp van de Here verschrikkelijk moeilijk zijn. De man en de vrouw beleden hun zonden en wilden hun leven veranderen. Ik was stomverbaasd, had gedacht dat de man me er uit zou smijten met onze bemoeizucht. Ook de twee oudste kinderen gaven hun leven aan de Here Jezus. Als je ziet wat de toverkracht doet, dan huiver ik soms als ik denk waar we in het rijke westen mee bezig zijn. Harry potter, glaasje draaien, satan video’s, etc. Tot zover het leven van elke dag.

Gebeurtenissen afgelopen jaar

In april trouwde onze tolk Mariam en blijft nu voorgoed bij de kliniek wonen. Jan Roos, de medewerker die bij Doctors for Life Internatio-nal werkt, vond zijn Nederlandse bruid Eefke in Rotterdam en trouwde daar in juli 2010 in ‘Rozenstijl’. Samen wonen ze nu in Mozambique en zijn in blijde verwachting van hun eerste kind.

Wij werken nog steeds (op afstand) samen met al eerder ge noemde instantie uit Zuid Afrika www.doctorsforlifeinternational. Programma: Hulp aan Afrika. Lees hier alles over het begin van ‘t contact, bouw en voortgang van de kliniek.

Website is in wording. De naamwww.stichtingkliniekzavora.com   Hier vindt u alle laatste info, foto’s, nieuwsbrieven, nieuws dr. Paul, etc.

Deelnemende kerken

De afgelopen periode bood de PKN kerk in Surhuisterveen spontaan aan 2 zondagen een collecte voor ons project te willen houden met verrassende  opbrengst. We willen hen hiervoor nogmaals bedanken!

Verder werd er tijdens de Jeugd- dienst  bij de PKN kerk in Opende gecollecteerd waarna we een gul bedrag overgemaakt kregen op de bankrekening. Geweldig!

De Vluchtheuvel (VBG) in ’t Fean heeft aangegeven meer info over ’t project te willen krijgen.

Ook mochten we opnieuw een aanvraag doen bij de Bethel gemeente in Drachten om een jaar als shorttermer te mogen fungeren. Dit levert ons iedere maand een vast bedrag op wat we dringend nodig zijn voor de al genoemde malaria medicatie.

Container

Komende maand is de container weer zover gevuld dat die verscheept kan worden. Het is geweldig om te weten hoe blij iedereen is wanneer deze  arriveert. De hele bevolking loopt dan uit  het feest mee te vieren!

Wij verzorgen graag een presentatie bij u op school, vereniging of in de kerk over ons mooie werk.

Voor een (voor belasting) aftrekbare gift zijn wij u zeer dankbaar: Deze kunt u storten op: Bankrekening nummer: 29.39.75.000 t.n.v. Stichting Kliniek Závora Mozambique

Doel: Doorgaan met ondersteunen van het werk in de kliniek. Stoppen kan niet!!!

Er komen steeds meer patiënten rechtstreeks hulp vragen. Doctors for Life brengt telkens het project onder de aandacht van hun vrijwilligerscentrale en proberen medisch geschoolde mensente overtuigen dat hun hulp dringend nodig is. Wanneer u een aantal weken/ maand wilt helpen dan is dan graag!. Wij kunnen u hierover informeren. Wel zijn de reis- en verblijfskosten voor eigen rekening! Wij zijn het enige particuliere kliniek(je) in Mozambique waar mensen die geen ’rooie cent’ hebben toch medisch hulp krijgen. We zijn daar trots op!  U kunt ons bijstaan ermee door te gaan. Wordt donateur en al voor ‘n klein (vast) bedrag maandelijks helpt u onze mensen daar enorm!!! Grote dankbaarheid van de bevolking is uw deel!!

Plannen

We worden telkens weer verrast door vindingrijkheid van mensen om ons te steunen. Er is nu een groep vanuit de Chr. Ger. Kerk in Kornhorn die komende herfst aardappels willen  zoeken en verkopen. De opbrengst ervan willen ze geven aan ons ziekenhuis. We zijn benieuwd hoe ze hun plannen gaan ontvouwen.

De jaarlijkse campagne Strandheem in Opende tijdens het Hemelvaartsweekend gaan we zeker bezoeken om opnieuw  bekendheid te geven aan ons ziekenhuisje in Mozambique. Al zijn het niet altijd de grootste bedragen aan geld die er binnenkomen, we zijn er elke keer weer blij mee, Want: ‘Vele kleintjes maken één grote!’ En zeg nou zelf: Als je zo’n stralend gezond kind ziet waar je mee hebt mogen helpen bij de bevalling en er nu eindelijk een stukje na controle (soort zuigelingenbureau) op gang komt, dan wordt je al blij van binnen zonder ook maar iets te hoeven zeggen.

We blijven bidden en danken voor Gods zegen en kracht om er mee door te gaan!

Groeten van Hessel en Iety