Oprichting

Mozambique 134Voor de eerste keer in 2005 gingen Hessel en Iety van der Sluis voor een outreach, uitgaande van Doctors for Life International, vanuit Zuid Afrika naar het dorp Závora in Mozambique. Het kliniekwerk dat hen daar wachtte moest worden gedaan in een bungalowtent bij een hitte van geregeld 30 à 40 oC !!

Bij thuiskomst besloot de familie samen met de Nederlandse arts Paul -waarmee ze de reis maakten- samen een stichting op te richten met als doel geld in te zamelen om op alle mogelijke manieren te komen tot de bouw van een kliniek aldaar. Na de (eindelijk afgelopen) burgeroorlog in 1992 bleek er nog zoveel nood in dit gebied dat ze wisten dat zij met de kracht van God de Vader een begin konden maken om een geldinzameling te starten. Binnen een half jaar kregen ze een dusdanig groot bedrag aan geld binnen dat de start van de bouw van het ziekenhuis (je) + kraamkliniek(je) kon worden gemaakt. Een Nederlandse aannemer was bereid de inlandse bevolking te leren stenen bakken, metselen, stukadoren, schilderen etc. Zo werd binnen beperkte tijd de bouw voltooid tot grote vreugde van de bevolking.

Toen het ziekenhuis in mei 2009 klaar was en werd geopend vatte dr. Paul het plan op om zijn artsenpraktijk in Nederland af te stoten en zich in te zetten voor de bevolking in en rond Sihane (zoals het kleine dorpje heet waar het ziekenhuis(je) staat) in Mozambique. Nu is hij daar steeds voor een periode van 3 maanden aan het werk en vertrekt dan voor een aantal weken naar zijn familie in Nederland. Met deze hulp zijn we zo blij en God dankbaar dat hij medische hulp kan bieden naast het evangelie te brengen waar veel behoefte aan bestaat.

Het gebied Závora ligt op ca. 30 km. van de verharde weg in het district Inharime. De afstand is een dagreis ten noorden van de hoofdstad Maputo. Wegen zijn nogal eens slecht en geven veel oponthoud.
Eerste plan: een Medische Hulppost bouwen die er permanent blijft waar een arts en/of verpleegkundige dagelijks aanwezig is voor de broodnodige medische ondersteuning in die omgeving.
Nu de gebouwtjes er staan is er veel behoefte aan medicijnen. Het nog steeds durende gevaar voor malaria (naast vele andere aandoeningen) speelt de bevolking parten en is daar dringend aandacht voor nodig. Het is ons een eer u te laten delen in deze nood en meehelpen te lenigen! Dit kan door een financiële gift op rekeningnummer NL14RABO 0132503646 t.n.v. Stichting Kliniek Zavora Mozambique.